Logo

Podstawowe pojęcia

Broker

Osoba bądź instytucja, która realizuje zlecenia przekazane przez inwestorów; pośrednik w transakcji. Wyróżniamy dwa typy brokerów:

  • Market Maker
    To broker, który nie realizuje zleceń klientów bezpośrednio na rynku międzybankowym ale sam może zabezpieczyć się pozycją na tym rynku, kojarzy zlecenia swoich klientów lub sam jest stroną transakcji. Nie pobiera żadnych prowizji poza spreadem.
  • ECN
    Electronic Communications Network; broker ECN tworzy swoisty rynek, gdzie gromadzi zlecenia od brokerów typu Market Maker, banków, innych instytucji finansowych oraz inwestorów profesjonalnych. Nie ma tu dealing desku (konkretnego miejsca dokonywania transakcji), a zlecenia realizowane są bezpośrednio na rynku międzybankowym. Od każdego zlecenia broker pobiera dodatkową prowizję

Pips

W terminologii rynku walutowego jest to najmniejsza jednostka zmiany kursu walutowego. Jeden punkt bazowy to 0,0001 (w przypadku par takich jak EUR/USD, GBD/USD, USD/CHF) lub.01 (USD/JPY).

Spread

Inaczej marża handlowa, widełki cenowe. Różnica między ceną kupna i sprzedaży; miernik płynności rynku: im niższy spread, tym wyższa płynność.

Lot

Jest to jednostka transakcyjna o wartości 100.000 jednostek waluty bazowej. Dla przykładu chcąc zawrzeć transakcję kupna 100 tys. euro za dolary, mówimy o kupnie 1 lota EUR/USD. Dla wygody inwestorów, ale też w ramach ograniczenia ryzyka, jest możliwość przeprowadzenia transakcji w oparciu o mini loty, które odpowiadają 10.000 jednostek waluty bazowej (1/10 standardowego lota) i microloty które są równowartością 1000 jednostek waluty bazowej (1/100 standardowego lota)

Cena bid i ask

Bid: Cena, po której inwestor jest gotowy sprzedać instrument finansowy; cena zawarcia krótkiej pozycji na danej parze.
Ask: Cena, po której inwestor może zająć długą pozycję.

Waluta bazową i waluta kwotowana

Naprzykład w przypadku EUR/USD, to euro jest walutą bazową (pierwsza waluta z danej pary), a dolar kwotowaną (druga waluta z danej pary).
Waluta bazowa

EUR/USD 1.3852 → wartość 1 EUR wyrażona w USD

Waluta kwotowana

Stop loss

Zlecenia „ucinania straty”, które zamyka pozycję przy określonym uprzednio kursie, gdy kurs pójdzie w niewłaściwą stronę. Zlecenie stop-loss nie zawsze ma negatywny wydźwięk; może być również stosowane jako zlecenie obronne dla zysku (używane w strategii podążania za trendem, może być ustalane przy kolejnych korektach, w miarę jak kurs porusza się we właściwym kierunku).

Take Profit

Jest to zlecenie realizujące zysk na wyznaczonym wcześniej poziomie, gdy kurs pójdzie we właściwą stronę.


Rynex Forex / Szkolenia / Analizy / Broker / Zarządzanie / Partnerzy / Finanse / Wymiana walut / Konkursy / Pomagamy innym / Kontakt

Copyright © 2012. All Rights Reserved.
Wykonanie, system CMS, opieka nad stroną:
WEBPC-GROUP